Általános Szerződési Feltételek

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek(ÁSZF) vonatkoznak az Onlinemarketing.hu Kft. (székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 35., cégjegyzékszám: 01-09-293505, adószám: 12906824-2-42, e-mail: info@onlinemarketing.hu weboldal: Onlinemarketing.hu, képviseli: Berényi Károly ügyvezető igazgató) mint Cég, Szolgáltató és jogtulajdonos által tett ajánlatokra, a cég által nyújtott szolgáltatásokra, a cég képviselői által írt és a cég megbízásából született szerzői tartalmakra, valamint minden, a cég által kötött szerződésre.

II. A HONLAPON NYÚJTOTT ILL. A HONLAP ÁLTAL MEGRENDELHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK:

KLUB: A szolgáltató tagsági díjjal elérhető klubot vezet az Onlinemarketingklub.hu oldalon. A Klubba regisztrációt és fizetést követően lehet belépni. A klub díja a választott előfizetési csomagtól függ, amely minden esetben feltüntetésre kerül a weboldalon. A klubtagság újabb előfizetés vásárlásával hosszabbítható meg.

A klubtagsággal a regisztrációkor az Onlinemarketingklub.hu oldalon megadott szolgáltatások járnak. Ezeknek a bővítési lehetőségét a Szolgáltató fenntartja magának.

A klubtagsággal járó szolgáltatások számának csökkenése esetén a Szolgáltató külön kérésre a lejáratig hátralévő díjat visszafizeti, egyben a felhasználót kizárja a klubból.

A klubból az előfizetési időszak alatt bármikor ki lehet lépni, de a Szolgáltató a hátralévő díjat csak abban az esetben fizeti ki, ha a klub által nyújtott szolgáltatások száma csökkent.

A Klub szolgáltatásai jelen ÁSZF hatálybalépésekor:

  • Az Onlinemarketingklub.hu oldalon elérhető zárt, jelszóval védett klub felület
  • Csak klubtagoknak szóló szakmai cikkek és hírek
  • Kedvezményes szolgáltatások és termékek, folyamatosan változó (aktuális) kínálata
  • Havonta legalább egy online rendezvény, melynek hossza minimum 60 perc, és amely eléréshez a Klub tagság mellett Facebook regisztráció is szükséges, mivel a közvetítés Facebook csoportban történik
  • Facebookon elérhető zárt exkluzív csoport
  • Kedvezményes online tanácsadás, amely előzetes időpontfoglalással, külön díj ellenében érhető el. A pontos időpontok és díjak a szolgáltatásban találhatóak.


Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az egyes előfizetési fajtákhoz egyéb kiegészítő szolgáltatást is rendeljen.

Ilyen kiegészítő szolgáltatás jelen ÁSZF hatálybalépésekor: A 12 hónapos előfizetést választók exkluzív cikkmegjelenést kapnak az Onlinemarketingklub.hu oldalon, az Advertorial menüben, egy alkalommal, valamint az itt megosztott cikket az exkluzív Facebook csoportban is megosztja a szolgáltató egy alkalommal. A cikk eléréséhez regisztráció nem szükséges, a cikk mindaddig az oldalon marad, amíg az oldal üzemel, de amennyiben az előfizető 12 hónapon belül lemondja az előfizetést, úgy a cikk is törlésre kerül.

Jelen ÁSZF hatálybalépésekor az alábbi előfizetési csomagok érhetőek el:

3 hónapos csomag: tartalmazza a klub összes szolgáltatását, kiegészítő szolgáltatások nélkül. Ára: 18.000,- Ft + áfa 6 hónapos csomag: tartalmazza a klub összes szolgáltatását, kiegészítő szolgáltatások nélkül. Ára: 33.000,- Ft + áfa 12 hónapos csomag: tartalmazza a klub összes szolgáltatását, kiegészítő szolgáltatással nélkül. Ára: 60.000,- Ft + áfa

TANÁCSADÁS: Díjköteles tanácsadói szolgáltatásunk segít a cég marketing, online marketing tevékenységének a felmérésében felmérésében és annak megállapításában, hogy milyen típusú beavatkozásnak lenne értelme a szervezet céljainak megfelelően. A tanácsadás történhet online (Zoom vagy Skype alkalmazás segítségével) vagy személyesen is.

INGYENES LETÖLTHETŐ anyagok, tesztek, fizetős PDF-ek: A Szolgáltató jogosult saját döntése alapján ingyenes vagy fizetős letölthető anyagokat, tippgyűjteményt, publikációt vagy bármilyen más szerzői tartalmaz elérhetővé tenni a honlapon. Ezek az anyagok általában regisztráció segítségével érhetőek el, de sem az ingyenes, sem a fizetős letölthetőség nem jelenti annak szabad, magáncélon kívüli felhasználását, mert szerzői jogvédelem alatt állnak. A Szolgáltató mint szerző fenntartja annak jogát, hogy valamely ingyenes vagy fizetős anyagot név és e-mailcím megadásáért cserébe tegye elérhetővé (letölthetővé) a honlaplátogató részre.

III. A SZOLGÁLTATÁSOK MEGRENDELÉSÉNEK ALAPVETŐ FELTÉTELEI, FIZETÉS, KÉSEDELEM, MEGRENDELÉS: A szolgáltatások elsődlegesen a honlapról, űrlap beküldésével kérhetőek. Eltérő esetben közvetlenül a cég címére írott e-maillel vagy postai úton írott megrendeléssel is megrendelhetők a szolgáltatások. Eseti jelleggel a honlapon található telefonszámon történő kapcsolatfelvétellel is lehet ajánlatot kérni. Mindezen megkeresések még nem jelentik, hogy a szerződést megkötöttük. Amennyiben a szolgáltatás megrendelése nem közvetlenül a honlapról, a rendelési űrlap beküldésével történik, a megrendelés után ajánlatot adunk, annak elfogadásával jön létre a megbízás. A megrendelő űrlap mint megkeresés beküldése felhívásnak minősül ajánlattételre a Szolgáltató részére.

A kapott ajánlatot elfogadást követően kell kifizetni a megküldött díjbekérőben vagy számlában. Az összeg megfizetésével válik elfogadottá a Szolgáltató ajánlata. A befizetett díjakról a számviteli törvénynek megfelelően számlát küldünk el a megrendelő által megadott számlázási címre. A díjfizetés részleteit a kiküldött ajánlat és a számla tartalmazza (részletek, végső határidő, bankszámlaszám, összeg, adó stb.)

A megrendelő az előlegfizetéskor érvényben lévő ajánlat és szolgáltatás igénybevételére jogosult. A megbízási díj nem tartalmaz költségeket. Amennyiben a szolgáltatás nyújtásának a szolgáltató díján kívül egyéb költsége lenne, azt közöljük és a megrendelő köteles vállalni.

A honlapon „ingyenesként” feltüntetett, letölthető anyagok természetesen díjmentesen vehetők igénybe.

A honlapról letölthető fizetős PDF-ek és a klub tagság vásárlása/kifizetése, a PayPal szolgáltatásán keresztül, bankkártyás fizetéssel, vagy közvetlen banki átutalással történik.

JOGFENNTARTÁS: A Szolgáltató mint jogtulajdonos fenntartja a jogot arra nézve, hogy megtagadja a megrendelés teljesítését olyan esetekben, amennyiben korábban esetleg negatív fizetési tapasztalat (nemfizetés, késedelmes fizetés, egyszeri vagy akár többszöri felszólítás után) állt fenn. Ebben az esetben a Szolgáltató értesíti a Megrendelőt erről. Kérjük ennek tudomásul vételét.

A MEGRENDELŐ HOZZÁJÁRULÁSA: A szolgáltatás természetéből adódóan a Megrendelő a megrendeléssel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a megrendelő személyes adataihoz, üzleti titkaihoz, bizalmas információihoz hozzáférjen, az általa közölt mértékig. Enélkül a szolgáltatás szerződésszerűen nem teljesíthető. E hozzájárulással a Megrendelő nem járul hozzá ahhoz, hogy a Szolgáltató eltérő célra külön egyéb hozzájárulás nélkül adatait felhasználja vagy publikálja.

TELJES SZERZŐI TERJEDELEM MEGTARTÁSA: A Szolgáltató ezúton fenntartja a jogát arra, hogy az általa közzétett cikkek, írások, egyéb írásos anyagok nem rövidíthetők. A Szolgáltató a használható tudást és információt az általa kialakított és teljes terjedelmű szerzői alkotásokkal adja át a Megrendelők részére, és szándéka is kifejezetten erre irányul. A Szolgáltató nem felel semmilyen olyan hibáért vagy hiányért, melyek abból fakadnak, hogy az általa teljes terjedelemben közzétett eredeti anyagokat önkényes és engedély nélküli rövidítés miatt a felhasználók esetleg hibásan alkalmazzák (máshonnan beszerzett forrásból), vagy maguk átszerkesztik, és ebből eredően téves módszerek alapján dolgoznak és téves eredményre jussanak, vagy ne érjenek el eredményt.

Az itt írottakon kívüli minden egyéb felhasználáshoz hozzájárulásokat mindig írásban kell megtenni, a felhasználást megelőzően. A fizetendő szolgáltatási díjak nem tartalmazzák a szerzői tartalmak felhasználásának díját. Erre nézve a felek külön megállapodást kell, hogy kössenek. A jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató hozzájárulása - bármilyen nem várt esetleges értelmezési vita esetén – díjkötelesnek tekintendő.

IV. SZERZŐI JOGOK ÉS AZ ENGEDÉLY NÉLKÜLI, JOGTALAN MÁSOLÁS KÖVETKEZMÉNYEI SZERZŐI JOGOK: A Jogtulajdonos, vagyis a cég, mint szerző rendelkezik valamennyi, a honlapon elérhető tartalom (szöveg, fotó, videó) szerzői, szellemi jogával. Ez kifejezetten kiterjed a szerzőség feltüntetésének jogára, valamint valamennyi, a Szerzői jogi törvény és Polgári törvénykönyv által biztosított szellemi, vagyoni és nem vagyoni szerzői jogokra is.

MAGÁNCÉLÚ FELHASZNÁLÁS: A Szolgáltató ezúton közli a tisztelt honlaplátogatókkal és megrendelőkkel, hogy nem járul hozzá ahhoz, hogy bármely a honlapról elérhető, vagy off-line kiadványként megjelenő szellemi alkotását harmadik személyek ellenérték és engedély nélkül, valamint szerzőségének feltüntetése nélkül hasznosítsák.

A Szolgáltató kizárólag ahhoz járul hozzá, hogy a megrendelő, vásárló a Szolgáltató anyagait saját, magáncélra használja. Bármilyen vitás helyzet, félreérthető kommunikáció esetén úgy kell tekinteni a jelen szerződési feltételek alapján, hogy a Szolgáltató valamennyi félreértelmezett vagy nem egyértelmű nyilatkozata kizárólag olyan tartalmat jelenthet, amelyben a Szolgáltató nem járul hozzá engedély nélkül és ellenérték nélkül történő üzleti célú felhasználáshoz, átvételhez, és bármilyen célú többszörözéshez vagy értékesítéshez sem.

KÖTBÉR A JOGTALAN MÁSOLÁSÉRT: A jelen Általános Szerződési Feltételekkel fenntartja magának a jogot a Szolgáltató, hogy a jogtalanul és előzetes írásbeli engedélye nélkül átvett, magáncélon kívül a szerző engedélye nélküli üzleti célra hasznosított vagy közzétett anyagok használatáért használati díjként kötbért követeljen. A használati kötbér összege, engedély nélkül a honlapról átvett (másolt) fényképenként 15.000 Ft, az engedély nélkül átvett honlap tartalomért (annak hosszától függetlenül) alkalmanként 60.000 Ft, a tanácsadásokon kapott anyagok jogtalan felhasználása esetén pedig felhasználásonként a mindenkori teljes tanácsadási díj ötszörösének megfelelő összeg. Másolásnak minősül és a kötbért megalapozza legalább 1 bekezdés szó szerinti vagy nagyban hasonló módon történő átvétele (pl. egyes szavak, kötőszavak kicserélése más szóra, a szöveg egészének átszerkesztése nélkül). Jogtalan felhasználásnak minősül a Szolgáltató által másokról készített képek képszerkesztővel történt engedély nélküli és bizonyítható átdolgozása is.

Amennyiben a Szolgáltató hitelt érdemlő bizonyítékot szerez arra, hogy konkurens vállalkozás a Szolgáltató anyagait vagy tanácsadási összefoglalóit stb. saját tanfolyamán vagy konzultációján sajátjaként árulja, üzleti alapon, haszon termelése céljából, pénzügyi vagy más ellenértékért alkalmazza, úgy a jelen kikötés alapján a konkurens vállalkozás egyszeri, a Szolgáltató elmaradt hasznának kompenzációjaként számítandó jogsérelmi díjat köteles megfizetni a Szolgáltatónak, első írásbeli felszólításra. A felszólításban a Szolgáltató közli bizonyítékait. Ezen jogsérelmi díj összege a Szolgáltató 1 tanácsadói óradíjának (az ÁSZF közzététele napján jelenleg 20.000,- Ft + áfa) jogsértés napján érvényes összegének 10x-es összege, de legalább 200.000,- Ft+áfa.

Ez a kötbérösszeg egy átalány kártérítés. Célja nem csak a másolásból eredő, feltételezhetően a Szolgáltató által emiatt eladni nem tudott kiadványok ellenértékének (mint elmaradt haszon) kompenzációja, hanem a felhasználásból eredően a Szolgáltató személyét ért sérelemért való (nem vagyoni) kárkompenzáció is.

Amennyiben a Szolgáltató jogtalan másolást, vagy jogellenes felhasználást észlel, haladéktalanul felszólítja a jogellenes felhasználót a másolástól való tartózkodásra, és közli vele az itt nevezett kötbér összegét és azt, hogy milyen bankszámlára kell 3 napon belül megfizetnie azt.

A kötbér a jogellenes használat átalánydíja, a jogsértés bizonyításán kívül tényleges kárt bizonyítani a szerző nem köteles. A jogellenes felhasználást közjegyzői ténytanúsítással, webmesteri igazolással és ügyvédi képernyőmentéssel is bizonyítjuk vita esetén. A közjegyzői ténytanúsítás közokirat.

SZERZŐI JOGI VÉDELEM: A Szolgáltató tájékoztatja a honlaplátogatókat és érdeklődőket, hogy amennyiben szerzői jogi sérelem éri, úgy annak fenntartása mellett, hogy elsődlegesen egyezség útján kívánja a jogi vitáit megoldani, saját jogi ügyeit nem maga érvényesíti, hanem szerzői jogi jogsértésekre szakosodott ügyvédi irodával fog eljárni.

Amennyiben Ön is azt észleli, hogy az Onlinemarketing.hu Kft. anyagait másolják, vagy általa nem engedélyezett módon valahol értékesítik, kérem segítse a szerzőt jogai védelmében és értesítsen a lenti címen látható telefonszámon és e-mail címen, hogy mielőbb lépéseket tehessek a jogtalan másolók ellen.

V. ADATVÉDELEM, ADATTOVÁBBÍTÁS, TÁJÉKOZTATÁS, KÖZJEGYZŐI TÉNYTANÚSÍTÁS A honlap látogatója, mint megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató a megrendelő által a megrendeléssel, teszt kitöltéssel, űrlapbeküldéssel vagy a megbízás leadása során vagy annak teljesítése alatt bármikor megadott és a felek közötti eljárásban (megrendelés, szolgáltatás igénybevétele stb.) során rögzített adatokat nyilvántartsa. Tájékoztatjuk, hogy ügyfeleinkről az adatok kezelése és gyűjtése nem engedélyköteles, de a honlapon érdeklődők adataikat megadhatják részünkre önkéntes adatszolgáltatás útján. Az ilyen adatokat a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság engedélye alapján csak célhoz kötötten és csak meghatározott ideig (leiratkozásig) kezeljük.

Az adatkezelésre és az egyéb szerzői jogi szabályokra a külön jogi nyilatkozat irányadó.

Megrendelő tudomásul veszi, és nem ellenzi, hogy a honlapon történő böngészéssel megszerzett információkat csak magáncélra használja. Megrendelő, mint honlaplátogató elismeri, és nem vitatja (amennyiben erről külön e-mailben nem értesít a látogatását követő 3 napon belül), hogy a honlap tartalma a honlap üzemeltetőjének szerzői és szellemi tulajdonát képezi. A honlap üzemeltetője nem járul hozzá a tartalmak üzleti célú, egészben vagy részben történő felhasználásához, hasznosításához, átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, ennek megvalósítása díjköteles.

Tájékoztatjuk a honlap olvasóját, hogy a honlapon történő feliratkozáskor vagy beküldéskor önkéntesen adja meg az adatait kizárólag abból a célból, hogy a honlap látogatója, mint érdeklődő, saját kérésére információt vagy ajánlatot kapjon a szolgáltatótól, mint jogtulajdonostól. Az információnyújtás általában kifejezetten erre kialakított hírlevél szoftverrel történik. A leiratkozás minden tájékoztatóban biztosítva van. Az adatkezelés célja: az előbb említett információ nyújtása, határozott időtartama pedig: leiratkozásig.

A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek nem adjuk át, kivéve a felhasználó érdekében felmerülő szükséges eseteket, így pl.: postai úton történő szállításkor, cím átadása a kiszállító cégnek. Az önkéntes feliratkozás bármikor megszüntethető az elektronikus levelekben lévő leiratkozási linken. Kijelentjük, hogy mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény előírásait maradéktalanul betartva kezeljük és tartjuk nyilván adatait. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatkezelés érdekében a megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrizzük és biztosítjuk az on-line módon gyűjtött információt így védve a böngésző felhasználó adatait.

ADATTOVÁBBÍTÁS: A klub tagság igénybevevői és az egyéb vásárlók elfogadják, hogy az Onlinemarketing.hu Kft. által az onlinemarketingklub.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataik átadásra kerüljenek a PayPal-nak és a Szamlazz.hu-nak, mint adatkezelők részére. A továbbított adatok köre: e-mail cím, számlázási név, számlázási cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett monitoring.

VI. A HONLAP TULAJDONOSÁNAK TECNIKAI JOGAI Fenntartjuk a jogot, hogy a honlapon bármikor módosítást, átdolgozást eszközöljünk, a honlap elérhetőségét korlátozhatjuk, vagy megszüntethetjük. Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét nem garantáljuk, mert azt saját szolgáltatónk sem biztosítja. Ezért a honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért, vagy más veszteségért való felelősséget kifejezetten kizárjuk. Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, a honlap üzemeltető székhelyén vagy telephelyén, jogi képviselő jelenlétében. Csak az ezen az egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni.

VII. A HONLAP ÜZEMELTETŐJÉNEK, MINT JOGTULAJDONOSNAK, ÉS MINT SZERZŐNEK AZ ADATAI: KAPCSOLAT- IMPRESSZUM:

A Szolgáltató: Onlinemarketing.hu Kft.

Elérhetőség: 1068 Budapest, Benczúr utca 35. Adószáma: 12906824-2-42 E-mail cím: info@onlinemarketing.hu

A honlap IT szolgáltató adatait:

Név: Domainsector Kft. Honlap: https://www.domainsector.hu/

A jelen ÁSZF 2020. december 1. napjától hatályos.

A Szolgáltató ÁSZF-je bármikor letölthető e honlapról. A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen ÁSZF megváltoztatására és vállalja, hogy a változás napján közzéteszi az új szöveget, a módosítás dátumának megadásával. Ha Ön nem találja az elmentett ÁSZF-et számítógépén, kérje el ismét tőlünk: írjon emailt: info@onlinemarketing.hu